Mausing Marked

Danmarks Smukkeste Markedsplads

Historien om Mausing Forsamlingshus

 

Mausing Forsamlingshus er, hvis man dømmer efter navnet, forsamlingshus for Mausing by. Det er derfor til stor undren, at det ikke ligger i Mausing by, men i en smuk bakkedal mellem Pederstrup og Mausing i den sydlige del af Kjellerup Kommune. Dette er der dog en forklaring på.

 

Der var i 1884 ved at være så meget drikkeri og slagsmål på Vinderslev Kro, at to bondekoner, en fra Mausing, og en fra Pederstrup blev enige om at lave et forsamlingshus, for de unge på egnen. Da man efter længere tids debat ikke kunne blive enige om, hvor det nye forsamlingshus skulle ligge, måtte man indgå et kompromis og fandt et egnet sted midt imellem de to byer. Det nye forsamlingshus blev indviet den 10 Juni 1887.

 

Prisen for et nyt forsamlingshus var den gang den nette sum af 2.500 kr. Selve grunden var skænket af en lokal beboer. Penge til opførelsen skrabte man sammen ved salg af aktier på 5 kr. stk.

 
 

Mausing Forsamlingshus levede, som så mange andre forsamlingshuse, en lang årrække som samlingspunkt for egnen og de to byer.

 

Under krigen blev huset overtaget af tyskerne til indkvartering og var ved deres afrejse delvis rasteret. Det lykkedes dog at få krigsskadeserstatning til genopbygning af noget af huset.

 

I starten af 1970’erne var huset i så dårlig en stand, at man overvejede at lukke det. Der var ingen vand, og man måtte fyre i kakkelovne for at varme salen op. I foråret 1972 ansøgte man Kjellerup kommune om tilskud til indlæggelse af vand i forsamlingshuset, en udgift som man havde anslået til ca. 7.000 kr. Kommunen afslog denne ansøgning med den begrundelse, at forsamlingshuset de senere år delvis havde været ude af drift og at forsamlingshuset ikke har et naturligt befolkningsgrundlag, uden at der vil fragå forsamlingshusene i nabobyerne i Hauge og Vinderslev en del af disses hidtidige omsætning. Derudover mente kommune at forsamlingshuset var så mangelfuldt monteret og indrettet, at der skulle ofres betydelige beløb ud over det ansøgte beløb til indlægning af vand, før end forsamlingshuset nogenlunde kunne opfylde de krav, der stilles til et samlingssted.

 

Efter denne kommunale dødsdom, var der et par aktionærer, der ønskede huset solgt, således at de kunne få udbetalt deres aktier. Men tanken om at sælge forsamlingshuset fik bestyrelsen til at foreslå, at man ændrede aktieselskabet til et I/S, og dette reddede nok forsamlingshuset fra at blive solgt.

 

Den 23. marts 1972 afholdtes der stiftende generalforsamling i Interessentskabet Mausing Forsamlingshus, på denne generalforsamling blev bl.a. Freddy Asbjerg fra Pederstrup valgt til bestyrelsen, Freddy Asbjerg blev formand for bestyrelsen. Han var et stort aktiv for Forsamlingshuset og kan tage en stor del af æren for at Interessentskabet fik så god en start. Freddy Asbjerg var med i bestyrelsen i fire år, han udtrådte på den ordinære generalforsamling i 1976. I de første år efter interessentskabets stiftelse kom indtægterne til forsamlingshuset i fra diverse arrangementer som f.eks vinterfest, dilletantforestilling, midsommerfest, høstfest, De unge på 40 fester, børnejuletræ og –fastelavnsfest samt præmiewhist og lotterispil, det var begrænset hvor mange udlejning forsamlingshuset havde de første år.

 

I 1976 bliver man på et bestyrelsesmøde enige om at afholde et såkaldt Heste & Kræmmer Marked. (Historien om markedet kan du læse ved at klikke her)

 

Heste & Kræmmer Markedet ved Mausing Forsamlingshus voksede sig langsomt og sikkert større. Hvert år gav Markedet et overskud, som man så efter bedste evne brugte på det gamle forsamlingshus. Derved opstod der nu en ny situation. De gamle bygninger blev renoveret, der blev bygget til og inventaret blev skiftet ud, uden nogen skulle gribe til lommerne. Det hele blev betalt ved den kæmpe arbejdsindsats som lokalbefolkningen yder ved at arrangere, og afvikle det årlige Heste og Kræmmer Marked. Salget af I/S beviser skete nu til lokale interesserede, eller personer som ønsker at arbejde i bestyrelsen eller et af udvalgene. Kontingent eller årlige indsamlinger findes ikke i Mausing Forsamlingshus, sådan klare de fleste forsamlingshuse sig ellers igennem, når der skal vedligeholdes eller ændres på det lokale forsamlingshus.

 

For at blive indehaver af et I/S bevis skal man først, være fastboende ca. 2-3 år i lokalområdet, derefter kan man tilbydes et I/S bevis. Prisen er 100 kr. Fordelen ved at være indehaver af et I/S bevis er, at man kan leje forsamlingshuset til en reduceret pris.

 

I de senere år er det begrænset hvor mange arrangementer Mausing Forsamlingshus selv arrangerer, men til gengæld er forsamlingshuset udlejet ca. 60 – 70 gange på et år.

 

Mausing Forsamlingshus er et forsamlingshus, der ligesom så mange andre forsamlingshuse har problemer med at få de årlige fester, så som fastelavnsfest for børn, høstfest og juletræsfest, til at hænge sammen økonomisk. Det kan ligeledes være et problem til den årlige generalforsamlings at finde folk, som vil tage en tørn i bestyrelsen.

 

Copyright © 2013. Mausingmarked.dk